https://m.sogou.com/web/sl?keyword=%E9%97%B2%E9%80%B8&uID=CVuZNJLNmv5VszAd&v=5&pid=sogou-waps-0baf163c24ed14b5&t=1587000263375&s_t=1587000273657&channel=zhishi&channel=zhishi&usetab=1 闲逸
jtlm.net
当前位置:首页>>关于闲逸的资料>>

闲逸

闲逸[ xián yì ]:意为清闲舒适.闲: 闲 (闲) xián 无事,与“忙”相对:闲暇.闲逛.闲居.闲人.居闲.空闲.逸: 逸 yì 跑,逃跑,逃逸.奔逸. 散失:逸散.逸史.逸事.逸闻. 安闲,安乐:安逸.逸乐(安乐).

1、释义 恬静安逸,安闲舒适.2、近义词:安逸,安闲,优游,散逸,空闲,闲暇,清闲.反义词:忙碌.3、例句 穷到透顶,愁得要死的人,那里还有闲逸来著书?

闲逸 : 逸:安乐.清闲舒适:不求荣利而慕闲逸.

华为手机闲逸碰胡定位开启应用定位权限时,先打开手机的设置,然后点击权限管理,找到闲逸碰胡,最后开启“读取位置信息”的权限即可.闲逸碰胡定位是玩麻将的两个术语,“碰”表示第三方出一张牌,而你手里面正好有两个与他相同,你就可以碰.“胡”表示赢了.闲逸碰胡指的就是安闲舒适的时候玩玩麻将.现在有2017最新版闲逸碰胡定位的软件,操作时根据提示,依次操作,新款软件的优点是性能稳定,适合.所有玩家,值得推广.

就是清闲,轻轻松松,舒适,舒服,安逸,的意思.

日子太过清闲、安逸

1、《渭川田家》年代: 唐 作者: 王维 斜阳照墟落,穷巷牛羊归.野老念牧童,倚杖候荆扉.雉麦苗秀,蚕眠桑叶稀.田夫荷锄至,相见语依依.即此羡闲逸,怅然吟式微.2、《石州慢磔攘送寒》年代: 宋 作者: 王之道 磔攘送寒,燔烈

1、一排新挑的额发,仿佛大晴天闲逸地停在远处的青云.2、宁做奋斗者登山的拐杖,不做闲逸人享乐的温床.3、社交场中的闲逸令人厌恶的,因为它是被迫的;孤独生活中的闲逸是愉快的,因为它是自由的、出于自愿的.卢梭 4、整个阶层军人阶层享有这种天经地义的不受指责的闲逸的社会地位.5、这种天经地义的不受指责的闲逸,过去是,将来也是服兵股的主要诱惑力.

闲逸的反义词:忙碌、繁重、紧张

闲逸 : 逸:安乐.清闲舒适:不求荣利而慕闲逸.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.jtlm.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com